foto van kanaal in daarle

Ons verhaal

Waarom we een energie coöperatie zijn gestart in Daarle.

Ons verhaal

In Daarle kwamen rond 2019 diverse energie-initiatieven opborrelen. Om ons dorp leefbaar en saamhorig te houden, vond Plaatselijk Belang Daarle dat er meer invloed en regie vanuit de eigen inwoners noodzakelijk was. Plaatselijk Belang Daarle heeft daarop een aantal energie werkgroepen opgezet, waaraan inwoners van Daarle deel namen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het oprichten van de coöperatie Energiek Daarle in 2021.

Met deze coöperatie houden we zeggenschap over de energietransitie en houden we de regie zelf zoveel mogelijk in handen. Zo kunnen we ook zelf projecten aanjagen, ontwikkelen en daar grip op houden als dorp.

werkgroep Duurzaam Daarle

Meerdere energie initiatieven in het dorp leiden tot opzet energie werkgroepen

In 2019 kwam er vanuit een initiatiefnemer een plan voor een zonnepark aan de Dalvoordeweg. Om dit te kunnen realiseren moesten er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Inmiddels kwamen er ook andere energie initiatieven opborrelen binnen ons dorp. Elk met zijn eigen voor- en nadelen. Om ons dorp leefbaar en saamhorig te houden, vond Plaatselijk Belang Daarle (PB Daarle) dat er meer invloed en regie vanuit de eigen inwoners noodzakelijk was. PB Daarle heeft daarop in 2019 een aantal energie werkgroepen opgezet. Inwoners van Daarle namen deel aan deze werkgroepen.

Uit het zonnepark Dalvoordeweg kwam gebiedsgeld beschikbaar voor Daarle, mits daar een onderbouwd duurzaamheidsplan voor geschreven werd. Dit is gerealiseerd middels de energie werkgroepen.

Plan Daarle Energie Neutraal

Vanuit de energie werkgroepen is een plan Daarle Energie Neutraal geschreven, waarin benoemd staat op welke manier Daarle in 2030 energie neutraal zou kunnen worden. In dit plan is ook opgenomen hoe het gebiedsgeld beheerd kan worden.

De werkgroep heeft door onderhandelingen met het zonnepark, het bedrag dat beschikbaar is voor Daarle, aanzienlijk weten te verhogen. Dit geld moet ten gunste van duurzame initiatieven komen.

Om het gebiedsgeld te kunnen beheren was het noodzakelijk een coöperatie op te richten. M.b.v. een subsidie van de provincie (LEI-subsidie) is één en ander opgezet en is Coöperatie Energiek Daarle sinds april 2021 een feit.

Onze belangrijkste momenten

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste momenten door de jaren heen over het ontstaan van de coöperatie.

Werkgroep Daarle Energie Neutraal

Eerste initiatieven zijn genomen om te komen tot een werkgroep in Daarle.

Plan Daarle Energie Neutraal

De werkgroep Duurzaam Daarle heeft het plan Daarle Energie Neutraal definitief gemaakt.

Oprichting energie coöperatie

Officiële oprichting van de lokale energie coöperatie in Daarle.

Eerste ALV

Eerste Algemene Ledenvergadering. Vanwege de Corona maatregelen is deze vergadering online gehouden.