COÖPERATIE ENERGIEK DAARLE

Daarle wekt op, daar krijg je energie van!

Ontstaan van Energiek Daarle

In Daarle kwamen diverse energie initiatieven opborrelen. Om ons dorp leefbaar en saamhorig te houden, vond Plaatselijk Belang Daarle dat er meer invloed en regie vanuit de eigen inwoners noodzakelijk was. Plaatselijk Belang Daarle heeft daarop een aantal energie werkgroepen opgezet. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de coöperatie Energiek Daarle.

Van de Piksen tot op de Haar bint wie noe dan allen Doarlsen bie mekaar.

Uut het Doarl’se volkslied

Agenda

Laatste nieuws omtrent Energiek Daarle

  • Informatieavond
    Op 27 oktober hebben we als Coöperatie Energiek Daarle onze eerste informatie avond gehouden. Hier is kort teruggekeken op het ontstaan van de coöperatie. De coöperatie heeft de regie over het plan om Daarle in 2030 energieneutraal te maken. Dit plan kun je hier vinden. Op deze avond is ook een toelichting gegeven op een …

    Lees meer