Ledenvergadering voorjaar 2023

Afgelopen mei is de algemene ledenvergadering van Energiek Daarle gehouden. Deze vergadering stond in het teken van “lokaal eigendom”. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers samen zeggenschap over een project. En kunnen ze samen, deels of helemaal eigenaar zijn van windmolens, zonneparken of andere initiatieven. Zo kunnen de lusten en de lasten verdeeld worden.

In deze vergadering is het vijfde bestuurslid gekozen, Bart Jan van Assen. Hiermee is het bestuur voltallig!

Als coöperatie zijn willen we graag vijf grote daken voorzien van zonnepanelen. Kijk voor een verdere update bij de projecten.

Op 28 november 2023 wordt de volgende ALV gehouden.

Bron: Nationaal Programma RES
Bron: Provincie Zuid-Holland